• Informacja dla rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka
    do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024

    KARTA   ZGŁOSZEŃ

    1. Od 13 lutego  2023 roku do 07 kwietnia 2023 roku oraz w rekrutacji uzupełniającej 04 maja 2023 do 19 maja 2023 roku rodzice lub prawni opiekunowie mogą składać kartę zgłoszenia o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024.
      
    1. Poprawnie wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do świetlicy należy wrzucić do skrzynki przy wejściu głównym w budynku szkoły.
      
    2. Kartę zgłoszenia należy wydrukować ze strony internetowej szkoły w zakładce świetlica lub pobrać ze strefy rodzica przy wejściu głównym.

     

    KRYTERIA PRZYJMOWANIA DZIECI

     

    1. Poprawnie wypełniona karta zgłoszenia.
      
    2. Pierwszeństwo w przyjęciu do świetlicy szkolnej mają dzieci z klas 1-3 z rodzin niepełnych, w których samotny rodzic, matka albo ojciec, pracuje zawodowo oraz  dzieci z rodzin, w których oboje rodzice pracują zawodowo.
      
    3.  Liczba miejsc w świetlicy szkolnej jest ograniczona.

     

    KWALIFIKACJA UCZNIÓW

    1. Powołana przez dyrektora szkoły komisja ds. rozpatrzenia wniosków o przyjęcie dzieci do świetlicy szkolnej rozpatrzy wnioski  do 30 czerwca 2023 roku
      
    2. Wykaz osób zakwalifikowanych do świetlicy zostanie podany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w szkole po zakończeniu prac Komisji.
      
    3. Decyzja Komisji jest ostateczna.

              

    Do pobrania:
     
     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku
   • sp9_elk@o2.pl
   • romanzapert@o2.pl
   • (87) 732-63-99
   • Ełk, ul. Piwnika Ponurego 1 Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych